Tuyển dụng

NHÂN VIÊN PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM (DEVELOPER)

 • Tham gia phát triển các hệ thống ứng dụng web application và ứng dụng Winform trên nền tảng .Net (C#), Sharepoint.
 • Tham gia phát triển ứng dụng cho các dự án eOffice, website thương mại điện tử, làm việc theo sự phân công của cấp quản lý.
 • Tham gia phân tích, thiết kế các hệ thống ứng dụng.
 • Tham gia phát triển các hệ thống core của công ty.

NHÂN VIÊN TRIỂN KHAI PHẦN MỀM

 • Tiếp cận và tư vấn giải pháp cho khách hàng.
 • Khảo sát lấy yêu cầu. Phân tích yêu cầu, nghiệp vụ của khách hàng. Thiết lập tài liệu giải pháp
 • Lên kế hoạch triển khai dự án và phối hợp với Bộ phận Lập trình để triển khai cài đặt hệ thống phần mềm quản lý cho khách hàng.
 • Hướng dẫn, hỗ trợ khách hàng sử dụng hệ thống phần mềm trong suốt quá trình triến khai.

CHUYÊN GIA CƠ SỞ DỮ LIỆU (SENIOR DATABASE DEVELOPER)

 • Tham gia phát triển ứng dụng cho các dự án văn phòng điện tử, thương mại điện tử, ứng dụng cho doanh nghiệp và làm việc theo sự phân công của cấp quản lý.
 • Tham gia xây dựng cấu trúc database cho các ứng dụng
 • Tạo, sửa đổi và điều chỉnh các store procedures, functions, triggers, indexes … cho phù hợp với chức năng
 • Lập báo cáo và dữ liệu truy vấn.

BA – BUSINESS ANALYST

 • Phân tích nghiệp vụ
 • Hỗ trợ Trưởng nhóm trong việc lập kế hoạch Khảo sát, phân tích Yêu cầu nghiệp vụ Khách hàng
 • Thực hiện việc Khảo sát, phân tích yêu cầu nghiệp vụ theo Dự án hoặc nội dung được phân công
 • Tiếp nhận các yêu cầu thay đổi, phân tích và theo dõi các yêu cầu thay đổi

NHÂN VIÊN CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG

 • Chăm sóc khách hàng qua điện thoại theo dữ liệu Công ty cung cấp.
 • Hỗ trợ KH về các sản phẩm phần mềm tin học Microsoft, Adobe, AutoDesk, Kaspersky, Symantec, Eset, … (sẽ được đào tạo trước khi bắt đầu công việc)
 • Tiếp nhận, giải quyết các trường hợp trong phạm vi công việc được giao theo quy trình của công ty.
 • Trao đổi thêm khi phỏng vấn.

NHÂN VIÊN KIỂM THỬ PHẦN MỀM (TESTER)

 • Phối hợp với các đội phát triển phần mềm để hiểu rõ về dự án và mục tiêu kiểm thử cũng như các yêu cầu đưa ra
 • Lập test plan và test cases, chuẩn bị dữ liệu test
 • Test các dự án website/ window app/ mobile app, phối hợp với các bộ phận khác để đảm bảo chất lượng dự án:
 • Test trải nghiệm người dùng

NHÂN VIÊN KINH DOANH PHẦN MỀM

 • Tương tác trực tiếp/ gián tiếp với Khách hàng/ Đối tác tiềm năng để xây dựng kế hoạch Kinh doanh
 • Hỗ trợ phát triển số lượng và chất lượng khách hàng (KH) tiềm năng
 • Hỗ trợ team hoàn thành doanh số mục tiêu chung và đảm bảo doanh số cá nhân được giao
 • Chủ động đề xuất các phương án kinh doanh, phối hợp với các bộ phận hoàn thành mục tiêu đề ra