Dịch vụ của chúng tôi

QUẢN TRỊ HỆ THỐNG SHAREPOINT
 
 Tư vấn và triển khai sản phẩm trên SharePoint
 
 Cài đặt và cấu hình SharePoint (từ 2003 đến 2016) Quản trị hệ thống: 100% work remotely.
 
Bảo đảm Business Continuity
 
Xây dựng ứng dụng dựa trên SharePoint
 
Hướng dẫn đào tạo quản trị SharePoint Server Chi phí thấp – Hiệu quả cao
 
 
 HUẤN LUYỆN OFFICE 365
 
 Trọn bộ Office 365 như Word , Excel , OneDrive , OneNote
 
 Dễ tiếp thu , thực hành trực tiếp trên Office 365
 
 Giáo trình và tài liệu đầy đủ .
 
 Giảng viên chuyên nghiệp và tận tâm .
 
 Chi phí khóa học thấp nhưng chất lượng đào tạo cao